Izjava o zasebnosti

Vaši osebni podatki so za Odvetnica Nataša Čeč Gruden Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju “Gruden odvetniška pisarna”) zelo pomembni, zato jih varujemo s skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugo veljavno zakonodajo.

Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

1. Kdo obdeluje vaše osebne podatke?

Gruden odvetniška pisarna

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 425 82 64

E-pošta: natasa@odvgruden.si

2. Zakaj obdelujemo osebne podatke?

S potrditvijo vnesenih osebnih podatkov dovoljujete, da Nataša Čeč Gruden Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana zbrane podatke obdeluje v svojih zbirkah na podlagi člena 6 (1f) Splošne uredbe EU 2016/679 in jih uporablja za naslednje namene:

 • statistične obdelave;
 • segmentacijo strank in analize nakupnega obnašanja;
 • obveščanje strank o morebitnih napakah, popravkih in spremembah pri izdelkih in storitvah;
 • za izvedbo akcij neposrednega trženja: pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva;
 • pošiljanje vabil na dogodke;
 • telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.

Vaše osebne podatke bomo uporabili le za izpolnitev pogodbenih obveznosti do vas, če za to obstaja naš zakoniti interes, tj. ko ste pristali na obdelavo podatkov z uporabo naših storitev, ki jih zagotavljamo, in ko to zahteva zakon. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo dokler naše dejavnosti nesorazmerno ne kršijo vaše zasebnosti. Tudi za obdelavo podatkov, ki temelji na naših zakonitih interesih imate pravico do omejitve, kar pomeni, da boste morda zamudili nove ponudbe in dogodke oziroma o njih ne boste obveščeni.

Vse opisane osebne podatke obdelujemo mi kot upravljavec. To pomeni, da mi določamo zgoraj opredeljene namene, v katere vaše osebne podatke zbiramo in načine obdelave ter odgovarjamo za ustrezno izvajanje le-te.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim subjektom, ki imajo prav tako funkcijo upravljavca, in sicer na podlagi vašega soglasja oglaševalskim in družbenim omrežjem, in sicer poimensko:

Za obdelavo osebnih podatkov uporabljamo tudi storitve drugih obdelovalcev, ki obdelujejo osebne podatke samo v skladu z našimi navodili ter v namene. Med takšne obdelovalce sodijo:

 • Microsoft Ireland Operations Ltd., headquartered One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Irska
 • Google Ireland s sedežem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (storitve BigQuery, ChannelAdvisor).

3. Koliko časa bomo podatke hranili?

gruden.si podatke obdeluje do preklica privolitve osebe. Pisni preklic lahko pošljete na naslov natasa@odvgruden.si Ne glede na preklic bo lumodel.si podatke uporabljalo za izpolnitev pogodbenih obveznosti.

4. Katere pravice ima posameznik?

 • vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj; njihovo popravljanje, spreminjanje ali dodajanje;
 • izpis oziroma kopijo za prenos osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • osebne podatke izbriše ali omeji njihovo obdelavo.

Vaš e-poštni naslov, ki ste ga sami posredovali, uporabljamo za občasna sporočila o naših novih izdelkih in storitvah. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da gruden.si zbriše njegov e-poštni naslov iz evidence. Način odjave je opisan v vsakem sporočilu, ki ga pošljemo na vaš elektronski naslov.

Pravno obvestilo

Vse vsebine in fotografije, objavljene na gruden.si, so last Odvetnica Nataša Čeč Gruden Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Brez dovoljenja podjetja Odvetnica Nataša Čeč Gruden Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Odvetnica Nataša Čeč Gruden Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Odvetnica Nataša Čeč Gruden Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na gruden.si

©2024 Vse pravice pridržane